Khai giảng khoá “Quản lý và tiết giảm chi phí hoạt động của doanh nghiệp”

Đăng ngày: 4/26/2016 10:40:50 AM - Lượt xem 2027

Thực hiện Chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định 56/NĐ-CP của Chính Phủ, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phối hợp Hiệp hội Du lịch Bình Thuận tổ chức khóa học “Quản lý và tiết giảm chi phí hoạt động của doanh nghiệp”

 

Ngày 26/4/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận khai giảng cho hơn 49 học viên là lãnh đạo doanh nghiệp, Trưởng Phó các phòng ban, và  các cán bộ quản lý chi phí của doanh nghiệp.

Với thời gian học 03 ngày, Thạc sĩ Quản trị chất lượng Hoàng Minh Nghiệp – Giảng viên của chương trình Đào tạo linh hoạt Business Edge chia sẻ rất sâu sắc những vấn đề như nguyên tắc và qui trình tiết giảm chi phí, các chỉ số đo lường chi phí doanh nghiệp, các giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý chi phí một cách hiệu quả.

Thông qua các buổi học đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nhân viên của doanh nghiệp sẽ ngày càng hoàn thiện kỹ năng: giám sát chi phí hoạt động doanh nghiệp; giải pháp giám sát chi phí Marketing (chi phí quảng cáo, chi phí nghiên cứu thị trường…); giải pháp giám sát chi phí bán hàng (chi phí nhân sự, chi phí hoa hồng, chi phí vận chuyển); giải pháp giám sát  chi phí hoạt động doanh nghiệp (nguyên vật liệu, qui trình, nhân sự, bảo trì, bảo dưỡng)…

 

Minh Vũ

 

Liên kết website