LEGISLATIONType
document
Number Date issued Abstract Download
Công văn 2635/SVHTTDL-NVTDTT 12/20/2016 12:00:00 AM Thông báo về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo trật tự, an toàn cho du khách tham gia các hoạt động vui chơi giải trí.
Văn bản 263/2SVHTTDL-NVDL 12/19/2016 12:00:00 AM TB về Triển khai công tác đảm bảo môi trường, phục vụ du lịch dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2017.
Quyết định 426/QĐ-SVHTTDL 9/13/2016 12:00:00 AM Quyết định Ban hành Quy chế xét khen thưởng tố chức, cá nhân có-thầnh tích xuất sắc trong lĩnh vực du lịch
Văn bản 1721/SVHTTDL-NVDL 9/6/2016 12:00:00 AM Thông báo nội dung tổ chức lễ hội Katê 2016 tại Tháp Pô Sah Inư
Kế hoạch 1616/KH-SVHTTDL 8/22/2016 12:00:00 AM Kế hoạch Tổ chức lễ hội Katê tại di tích tháp Pô Sah Inư năm 2016
Quyết định 2356/QĐ-UBND 8/12/2016 12:00:00 AM Quyết định về việc phê chuẩn Nội quy hoạt động điểm tham quan du lịch Suối Tiên
Kế hoạch 1616/TB-SVHTTDL 8/22/2016 12:00:00 AM Kế hoạch tổ chức Lễ hội Katê tại Di tích Pô Sah Inư năm 2016
Kế hoạch 1617/TB-SVHTTDL 8/22/2016 12:00:00 AM Thông báo ý kiến kết luận Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Ông Ngô Minh Chính tai cuộc họp thống nhất kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 21 năm ngày Du lịch Bình Thuận 24/10
Kết luận 233/TB-UBND 8/17/2016 12:00:00 AM Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03/10/2011 của Tỉnh ủy ( khóa XII) về phát triển du lịch đến năm 2015 và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển Du lịch đến năm 2020.
Kết luận 1544/TB-SVHTTDL 8/10/2016 12:00:00 AM Thông báo về ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ngô Minh Chính tại cuộc họp đánh giá tình hình khách du lịch Trung Quốc đến Bình Thuận và bàn những giải pháp nhằm chấn chỉnh các hoạt động du lịch có liên quan.
Kết luận 18/HHDLBT 5/23/2016 12:00:00 AM Thông báo ý kiến kết luận của Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận tại cuộc họp Ban Thường trực BTA báo cáo hoạt động 5 tháng đầu năm và phương hướng những tháng cuối năm 2016.
Kết luận 25/HHDLBT 8/9/2016 12:00:00 AM Thông báo ý kiến kết luận của Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận tại cuộc họp Ban Chấp hành BTA báo cáo hoạt động 7 tháng đầu năm và phương hướng những tháng còn lại của năm 2016
Quyết định 23/2016/QD-UBND 7/26/2016 12:00:00 AM Quyết định về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Công văn 798/SVHTTDL-NVDL 5/11/2016 12:00:00 AM Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường
Văn bản số 657/SVHTTDL-NVDL 4/15/2016 12:00:00 AM Mời tham gia Cuộc thi Chiếc thìa vàng 2016
Trang 1 / 3 | Trở về 1 2 3 Kế tiếp