TB về Triển khai công tác đảm bảo môi trường, phục vụ du lịch dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2017.

Number Text: 263/2SVHTTDL-NVDL

Date issued: 19/12/2016

The poster: admin

Date: 12/19/2016 4:39:51 PM

Attachments: Tải về

Detail

Kính gửi : Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

VP.Hiệp hội nhận được công văn số 2632/SVHTTDL-NVDL ngày 19/12/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai công tác đảm bảo môi trường, phục vụ du lịch dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2017.

Nay VP.Hiệp hội xin gửi đến các Doanh nghiệp được biết và cùng triển khai thực hiện.

Document same kind