Thông báo về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo trật tự, an toàn cho du khách tham gia các hoạt động vui chơi giải trí.

Number Text: 2635/SVHTTDL-NVTDTT

Date issued: 20/12/2016

The poster: admin

Date: 12/22/2016 11:12:59 AM

Attachments: Tải về

Detail

Kính gửi : Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

VP.Hiệp hội nhận được công văn số 2635/SVHTTDL-NVTDTT ngày 20/12/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo trật tự, an toàn cho du khách tham gia các hoạt động vui chơi giải trí.

Nay VP.Hiệp hội xin gửi đến các Doanh nghiệp được biết và cùng triển khai thực hiện.

Document same kind